Boholy János

A gömb sakkjáték komplett története.

A játék alapötlete 13 éves koromban jutott az eszembe. Ekkor már világos volt számomra, hogy a 8x8 mező határai – szélei és sarkai – fékezik a játékomat. Ezért olyan megoldást kerestem, amely nem gátolja a figurák mozgását. Végtelen mozgást – gyűrűs mozgást – csak gömbfelületen lehetett elérnem. Ekkor még úgy tudtam, hogy a hagyományos sakktáblán nem lehet változtatni. Csak évekkel később kaptam az információt, hogy több fajta 2D (dimenziós) sakktábla létezik. Új erővel fojtattam az ötlet fejlesztését és egy egyszerű glóbusz segítségével ellenőriztem a figurák mozgásának útvonalait.Amikor biztos voltam az ered-ményben, elindítottam a patent kérvényezését. A gömb préselt acéllemez, amelyre a figurák mágnes segítségével vannak rögzítve. Egy állvány segítségével körbe lehet forgatni, mindig az a játékos lép, aki lépés alatt van.
A patent védelme 3D-ós gömbfelületre szól, ahol a tisztek végtelen (korlátlan 64+2 mezőn) mozgásra képesek minden irányban (a gyalog nem, mert az az utolsó mezőn átváltozik) és bárhol képesek a megállásra a gyűrű alakú útvonalon. Beleértve a felső és alsó csúcsmezőn is. A csúcsmezőre azért van szükség, hogy megmaradjon a színek folytonossága, sötét- világos- sötét- világos- stb. Például az a1- es mező sötét színű, akkor a gömb másik oldalán lévő ellentétes mező az e1-es is sötét színű, így szükséges egy semleges csúcsmezőt (X) helyezni a két sötét mező közé. A b1-es világos színű akkor az f1-es is világos színű és ezek között is ott van az X semleges csúcsmező, stb. Két egyforma színű mező nem lehet egymás mellett. A csúcsmezővel biztosítva van a színek folytonossága minden irányba! Továbbá: az a- oszlop szembe lévő oszlopa az e- oszlop, és b – f, c – g, d – h.
Természetesen a világosnak 8 tisztje és 8 gyalogja, úgyszintén a sötétnek 8 tisztje és 8 gyalogja van. Világos figurái alul az 1., 2. gyűrűs soron, sötét felül a 7., 8. gyűrűs soron állnak. Kezdőállás esetében – legyen az bármely változat – a királyok soha nincsenek támadás alatt, mivel az ellenfél figurái mindig a másik csúcsmező körül állnak. Ez azért lehetséges, mert köralakban állnak és nincs üres útvonal amin az ellenfél kezdéskor beüthet. A köztük lévő 2. gyűrűs sort a világos gyalogok a 7. gyűrűs sort a sötét gyalogok teljes mértékben elfoglalják. Ezzel elzárják a kezdőmezőn álló tiszteket a támadás lehetőségétől kezdő pozícióban. A világoshoz viszonyítva teljesen mindegy, hogy a sötét tisztek az alapvonalon (a kezdőmezőn) hol helyezkednek el (pl.: az aszimmetrikus kezdés esetén).
A hagyományos sakkjáték szabályai szigorúan be vannak tartva az egyszerű (1. simple version) és az optimális (2. optimal version) változaton, a figurák végtelen mozgásával együtt is alkalmazni lehet a FIDE szabályokat! A maximális változaton (3. ultimate version) az aszimmetrikus egyszerű (4. asymmetrical simple version), az aszimmetrikus optimális (5. asymmetrical optimal version), és az aszimmetrikus maximális változaton (6. asymmetrical ultimate version) a szabályok kisseb bővítésére van szükség. Ez a fejlődés ára. Ezeket a lehetőségeket (sőt többet) a gömb felület engedi meg számunkra.
Érdekesség: A maximális változaton (3. ultimate version) és az aszimmetrikus maximális változaton (6. asymmetrical ultimate version) világos (és sötét) első lépése történhet a saját csúcsmezőére is. Pl.: 1. Ba1-X …., 1. Hb1-X …, 1. Fc1-X …, 1.Vd1-X …, 1. Ke1-X …, 1. Ff1-X …, 1. Hg1-X …, vagy 1. Bh1-X …!
A futó ráhelyezése a csúcsmezőre hatásos hosszú távú stratégia, mivel később bármely színű felszabadult átlón támadást indíthat. A vezér vagy bástya csúcsmezőre való helyezésével védjük az előnyomuló gyalogokat és könnyű tiszteket a felszabadult útvonalakon. Közben kellő pillanatban támadó feladatot is ellátnak. A futó, vezér és a bástya (a csúcsmezőről) ezenkívül minden elérhető mezőt és figurát véd maga körül. Centrális védelmet kapnak az előre nyomuló figurák a hátuk mögül. Szorult helyzetben a huszár csúcsmezőre való helyezésével biztosítjuk a kemény védelmet, mert minden mezőt véd az 1. és a 2. soron. Ezenkívül még a rosádának (sáncolás) is bővülnek a lehetőségei, stb.
A 3D sakkjáték rövid a története:
Az első patent védelme ÚRAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY - PRAHA, dátum: 1987.04.30

1990 őszén tájékoztattam a Prágai cseh-szlovák sakkszövetséget a patentról. A szövetség decemberi magazinjában (Československý šach) František Pithart nemzetközi mester ismertette a hazai sakkozóknak az újdonságot. 1991 nyarán bemutattam a Rimaszombati (Slovákia) Gemer Open nemzetközi sakkversenyen a sakkgömböt. Ekkor már biztos voltam benne, hogy teória nélkül nem lehet propagálni. Ez után tíz év kutatás, fejlesztés és szigorú ellenőrzés után sikerült a teóriát könyv alakban is kiadni.

Először Magyarországon (2001. 08. 22 Eger), a 9. Vásár AGRIÁBAN c. kiállításon mutattam be a sakkgömböt és a sakk könyvem első kiadását. Eredmény: Emléklap a kiállításon és a vásáron való színvonalas megjelenéséért a 3D sakkal.

2002. 08. 19 Lakitelek, Magyarország (Sakkozó Magyarok VII. Világtalálkozója) a Széchényi István sakkegylet (Seres László főtitkár, Marosi Tibor elnök) elismerő nyilatkozata a 3D sakkgömbről. A Kecskeméti sakk klub segítségével egy nemzetközi versenyen (Lakitelek Open) mutattam be a sakkgömböt és a könyvem 2. bővített kiadását.

2003. 08. 15 Lakitelek, (Sakkozó Magyarok VIII. Világtalálkozója) előadás a Lakitelek -i Népfőiskolán a 3D sakk lehetőségeiről. A 3. sakk könyv bővített kiadásának dedikálása.

2003. 09. 14-16 Szlovákia. Gömör Expo Rozsnyó, a sakkgömb bemutatása és a szlovák-nyelvű sakk könyv első kiadásának ismertetése. Elismerések (riportok) a médiában a 3D sakkról, (Duna TV, TV Markíza, TV JOJ, MTV I. Kárpáti Krónika, stb.)

2004. 04. 29-05. 01 Magyarország. Gömör Expo Putnok, elismerések a sajtóban a 3D sakkról (Gemerské zvesti, Gömöri hírlap, Új szó, Blikk, stb.)

2004. 05. 01-04 Budapest, GÉNIUSZ-EURÓPA Nemzetközi Találmányi kiállítás, elismerés a kérdés (3D sakk) eredeti megoldásáért. Ökocentrum díj és diplom. (www.inventor.hu) Felvételek a helyi TV-ben.

2004. 05. 22 Budapest, Testnevelési Főiskola. Hardicsai Péter nemzetközi nagymester és sakkoktató meghívására, szakmai előadás a modern sakkjáték fejlődéséről. Sakkmesterek elismerő nyilatkozatai.
2004. 05. 28 Budapest, Ökocentrum. Konzultáció Polgár László mesteredzővel és Polgár Judit nagymesterrel a 3D lehetőségeiről.

2004. 09. 23-25 Szlovákia. Gömör Expo Rimaszombat, elismerések a 3D sakkról (riport a Szlovák rádió Magyar adásában).

2004. 09. 24. Szlovákia. Gömöri sakkverseny Rimaszombat, megbeszélések Polgári László szlovákiai sakkmester vezetésével a 3D sakkról. Riport: Az Új Szóban.

2005. 01. 11 – 02. 28 -ig, Szlovákia. Tudományos Játékok c. kiállítás Besztercebányán.
(Výstava Vedecká Hračka v Banskej Bystrici). A szlovák patent hivatal védnöksége alatt. A sakkgömb a kiállítás favoritja, a hivatal munkatársának – Beáta Puobišová – elismerő nyilatkozata. Riport a B. Bystrica -i TV-ben.

2005. 01. 31 STV II. Riport a szlovák televízió magyar adásában a 3D sakkról.

2005. 02. 07 – 28. Riport a szlovák lapokban: Život, Sme, Novohradské Noviny. Magyarul az Új Szóban.

2005. 02. 14 Csehország. Riport a Právo -ban.

2005. 05. 20 Szlovákia. Riport a Plus 7 Dni -ben

Webdesign: Z-DESIGN, Zoltán Boholy, Tel: 0905 93 85 97